We maken met z’n allen elke dag gebruik van de openbare ruimte. Dit gaat uiteraard niet zonder slag of stoot. Regelmatig kom je situaties tegen die onwenselijk of soms zelfs gevaarlijk zijn. Denk aan een defecte lichtmast, wateroverlast, graffiti vervuiling, zwerfvuil, overhangend groen of een gat in de weg. Deze situaties zorgen ervoor dat de openbare ruimte een minder fijne en veilige plek is om in te leven, en dat terwijl iedereen gebaat is bij een schone en veilige leefomgeving.  

Samenwerken voor een schone en veilige leefomgeving 

Bij Reppido geloven wij in een wereld waarin iedereen met elkaar samenwerkt om de leefomgeving schoon en veilig te houden. En dat ook iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid neemt. Met onze applicatie brengen wij burgers en overheid eenvoudig in contact met elkaar. Burgers kunnen snel en makkelijk een melding maken van een ongewenste situatie in de leefomgeving. Deze melding komt binnen bij de gemeente en wordt vervolgens automatisch doorgezet naar degene die daar verantwoordelijk voor is. Hierdoor weet de gemeente wat er allemaal speelt in het openbaar domein en kunnen zij hier efficiënt en adequaat op reageren. Zo draagt iedereen zijn steentje bij aan het schoon en veilig houden van de openbare ruimte.