Dagelijks krijgt iedere gemeente te maken met meldingen over het openbaar domein. Denk bijvoorbeeld aan meldingen over kapotte lantaarnpalen, een volle vuilnisbak of graffiti vervuiling. Als gemeente is het van belang om deze meldingen zo snel mogelijk op te lossen, zodat je de kwaliteit van je leefomgeving altijd kunt waarborgen. Maar ook het op de hoogte houden van je inwoners over wat er met de melding is gebeurd is belangrijk. Het organiseren van dit proces is vaak ingewikkeld. Een meldingenapplicatie helpt jouw organisatie hierbij. Het inzetten van een gespecialiseerde meldingenapplicatie kent drie enorme voordelen:

  1. Kosten besparen
  2. Kwaliteitsverbetering
  3. Risico verminderen

 

In dit artikel leggen we uit hoe een gespecialiseerde meldingenapplicatie bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van het openbaar domein.

Kwaliteitsverbetering van het openbaar domein

De kwaliteit van de buitenruimte draagt bij aan de tevredenheid die inwoners ervaren in hun woonplaats. Het is daarom van belang dat gemeenten snel en adequaat reageren op de meldingen die inwoners doen over de openbare ruimte. Een meldingenapplicatie draagt bij aan dit proces en zorgt ervoor dat de kwaliteit van de leefomgeving verbetert. Hoe gaat dit in zijn werk? Burgers doen digitaal een melding bij hun gemeente. De melding komt binnen in de applicatie en wordt vervolgens automatisch doorgezet naar degene die daar verantwoordelijk voor is. Geen tussenkomst van een partij of een afdeling, dus. Dit zorgt ervoor dat de afhandelaar snel kan reageren op de melding en daarmee het incident kan oplossen. Op deze houdt je de leefomgeving veilig en proper.

Inzicht en analyse

Zowel de eenduidige registratie van meldingen en klachten door inwoners, als de efficiënt ingerichte werkprocessen zorgen ervoor dat je de kwaliteit van je werkprocessen verbetert. Doordat alle informatie rondom het afhandelen van meldingen inzichtelijk wordt in de applicatie, is het mogelijk om in te zien wat de kwaliteit van het werkproces is. Door middel van slimme analyses en rapporten krijg je hier een duidelijk overzicht van. Door deze te analyseren kun je als gemeente vervolgens verbeteringen doorvoeren in jouw processen. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van politiecontroles in gebieden waar veel meldingen binnenkomen over vandalisme, hangjongeren en ander overlast.

Verbetering dienstverlening naar de melder

Ook de kwaliteit van de dienstverlening naar de melder verbetert aanzienlijk bij het gebruik van een meldingenapplicatie. Als gemeente stel je toegankelijke middelen beschikbaar om een melding te doen, zoals een kaart van de gemeente via een app of website. Via deze kanalen hebben melders direct inzicht in de openstaande meldingen die al gedaan zijn door andere inwoners en zien ze ook wat er is gebeurd met hun eigen melding.

Daarnaast is het mogelijk om de melder automatisch op de hoogte te stellen van de melding die zij heeft gedaan door de afhandelaar. Je kunt je als melder bijvoorbeeld abonneren op een melding via e-mail. Dit zorgt ervoor dat de gemeente dichterbij je inwoners komt te staan en dat inwoners de mogelijkheid krijgt om een steentje bij te dragen aan een schonere en veilige leefomgeving.

 

Wil je ook weten hoe jouw gemeente de kwaliteit van het meldingenproces én de leefomgeving kan verbeteren door middel van een meldingenapplicatie als Reppido? Laat dan je gegevens achter via deze link en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.