Gemeenten Ledegem

Dankzij Reppido stellen we prioriteiten op basis van data

Gemeente Ledegem heeft de primeur: het is de eerste Vlaamse gemeente die werkt met Reppido. Met dit informatiesysteem worden meldingen in het openbaar domein volledig digitaal geregistreerd, gemonitord en afgehandeld. Eveline Vandenbogaerde, diensthoofd grondgebiedszaken van de gemeente, is enthousiast.

Op straat iets gezien dat hersteld of opgeruimd moet worden? Een onveilige verkeerssituatie gespot? Is het rioolputje verstopt? Sinds dit jaar kunnen inwoners van de gemeente Ledegem, iets ten westen van Kortrijk, dit soort meldingen doorgeven via Reppido. Door een categorie te selecteren, de locatie op de kaart aan te geven en de situatie te omschrijven, gaat de melding naar de persoon die het moet afhandelen. Inwoners zien op de kaart hun eigen melding en die van andere inwoners van de gemeente. De afhandelaar houdt de status van de melding up-to-date en zorgt voor tussentijdse feedback, indien dat nodig is.

 

Kostenbesparing en tijdwinst

De gemeente ziet veel voordelen in het gebruik van Reppido. Vandenbogaerde: “Naast een kostenbesparing op lange termijn, is er nu vooral sprake van tijdwinst. Voorheen beschikten wij niet over een centrale plek om meldingen uit het openbaar domein op te vangen. Deze kwamen binnen via mail, telefoon of via een formulier op de website. Vervolgens werden ze opgepakt door verschillende mensen binnen de gemeente, met als gevolg dat er geen overzicht was en we ook niet goed prioriteiten konden stellen. In de praktijk hadden we te maken met verschillende Excel-lijsten die niet centraal werden beheerd en opgevolgd. Dat moest anders”.

Incidenteel of structureel probleem

De intergemeentelijke GIS-coördinator startte een onderzoek naar tools voor meldingenmanagement en daarbij kwam Reppido als beste uit de bus. Vandenbogaerde: “Het heeft een zeer praktische manier van werken en is heel overzichtelijk. Bovendien kunnen we nu aan de hand van data bepalen of er sprake is van een incidenteel of structureel probleem. Als er bijvoorbeeld regelmatig meldingen worden gemaakt van schade aan het wegdek, dan zijn er twee keuzes. We kunnen het wegdek elke keer herstellen óf we kiezen ervoor om het complete wegdek te vervangen. Op basis van data in Reppido kunnen we dit soort investeringen onderbouwen en kan het college van burgemeester en schepenen beter prioriteiten bepalen.”

Gevoel van betrokkenheid

“Het is ook belangrijk dat we de inwoners via Reppido op de hoogte houden van dit soort besluiten. Zo verhogen we betrokkenheid. Ook binnen de gemeente leren we er veel van. We krijgen meer inzicht in wat inwoners belangrijk vinden op basis waarvan wij proactief handelen.” Juist de mogelijkheid om via Reppido de betrokkenheid van inwoners te verhogen, speelde een belangrijke rol toen tijdens de implementatiefase uitvoerig over privacyaspecten werd gesproken. Per (sub)categorie kan worden ingesteld welke specifieke gegevens een gemeente wil hebben als er een melding wordt gemaakt. “De mogelijkheid om contact op te nemen met de inwoners van Ledegem die een melding maken, vinden we heel belangrijk. Niet alleen om meer informatie op te vragen over de desbetreffende melding, maar vooral om het gesprek aan te gaan. Er zijn problemen waar mensen letterlijk wakker van liggen. Soms helpt het al om erover te praten en uit te leggen wat we als gemeente kunnen doen. In de praktijk kunnen we hier veel mensen mee geruststellen.”